доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економічної кібернетики,
заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка

 


Україна, м. Львів, пр. Свободи 18
Роб. тел.: (0322) 72-91-22
Персональний сайт: www.vovk.cyber.lviv.ua
Кафедра економічної кібернетики: www.cyber.lviv.ua
E-mail: kiber@franko.lviv.ua

 

 

     

Вовк Володимир Михайлович народився 19 липня 1940 року у селі Підлипці Золочівського району Львівської області. У 1957 році закінчив Плугівську середню школу Золочівського району. З 1958 до 1963 року навчається на механіко-математичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Працює в обчислювальному центрі університету на посаді інженера-програміста.

     

1963-1964 роки служить в армії. Після закінчення служби в армії працює  на посаді старшого наукового співробітника обчислювального центру університету. Того ж року створив і  очолив ініціативну групу по створенню обчислювального центру на Львівській залізниці.

     

1967 року організовує обчислювальну лабораторію на економічному факультеті університету. З 1968 року - асистент кафедри економічної кібернетики університету. Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Деякі задачі оптимального використання потужностей у будівельному виробництві" (1971р.). З 1983 року завідувач кафедри економічної кібернетики. Перша філія кафедри університету на виробництві – це філія кафедри економічної кібернетики на НВО “Електрон”.

     

Докторська дисертація “Моделювання і оптимізація управління будівельним виробництвом” захищена у 1993 році в Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова. В 1994 році  присвоєно вчене звання професора. 1999 року організував і очолив за сумісництвом першу в університеті філію економічного факультету у місті Червонограді.

     

Понад 25 років на кафедрі економічної кібернетики діє наукова школа з напрямку економіко-математичного моделювання в управлінні економіко-виробничими системами, засновником та керівником якої є доктор економічних наук, професор Вовк Володимир Михайлович.
В 2005 році присвоєно почесне звання "Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка".

     

З 2010 року Вовк Володимир Михайлович надалі працює завідувачем кафедри економічної кібернетики, продовжує успішну роботу над науково-методичною літературою та підготовкою висококваліфікованих спеціалістів у галузі економічної кібернетики.

  1. Вовк В. М. Економічна кібернетика : підручник. Том 1 / В. М. Вовк [та ін.] – Донецьк : Юго-Восток, 2005. – 565 с.
  2. Вовк В. М. Экономическая кибернетика : ученик / В. М. Вовк [и др.] – Донецк : Юго-Восток, 2005. – 543 с.
  3. Вовк В. М. Экономическая кибернетика : учебник. Том 2. Книга 2. : Методология прикладных исследований экономической кибернетики / В. М. Вовк [и др.] – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 324 с.
  4. Вовк В. М. Макроекономічна політика в Україні : проблеми науки та практики. Актуальність оптимізації управління в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк [та ін.] – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 350 с.
  5. Wlodzimierz Wowk. Globalizacja a optymalizacja gospodarowania podmiotow ery cyfrowej (wybrane problemy i aspekty) : monografia / Wlodzimierz Wolk [i innych]; redakcja naukowa dr hab.inz. Kazimierz Krupa. - Wyd. Transgr-go. Inst. Вad-go, Koszyce-Lwow-Luck-Rzeszow, 2006. – 310 с.
  6. Wlodzimierz Wowk. Przedsiebiorstwo i region : monografia / Wlodzimierz Wolk [i innych] - URRzeszow Drukarnia, 2006. – 541 с.
  7. Вовк В. М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 584 с.
  8. Вовк В. М. Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці : монографія / В. М. Вовк [та ін.] Ч. 1, 2. – ДВНЗ.УАБС НБУ, 2008. – С. 231-255.
  9. Вовк В. М. Інвестиції та їхні оптимізаційні моделі: навч. посіб. /В. М. Вовк, І. М. Паславська – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 286 с.
  10. Вовк В. М. Современные проблемы моделирования социально-экономических систем : монографія / В. М. Вовк [и др.] – Харьков : ВД «ИНЖЕК», 2009. – 428 с.


доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економічної кібернетики,
заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка

 


Україна, м. Львів, пр. Свободи 18
Роб. тел.: (0322) 72-91-22
Персональний сайт: www.vovk.cyber.lviv.ua
Кафедра економічної кібернетики: www.cyber.lviv.ua
E-mail: kiber@franko.lviv.ua